Obec Příšov
Příšov

Příšov č.p. 36
330 11 Třemošná

rozšířené vyhledávání

Povinné informace

 

 

 

 

 

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

1.

Název

Obec Příšov

2.

Důvod a způsob založení

Obec Příšov vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990.

Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 3.

Organizační struktura

Samospráva
Zastupitelstvo - 7 členů

Státní správa
Martin Šanta - starosta
Jitka Racková - místostarosta
 

4.

Kontaktní spojení

Obecní úřad Příšov
Příšov č.p. 36
330 11   Třemošná

Telefon:      
Kancelář starosty:   mobil: 724247654
Kancelář:      
Fax:      
E-mail: urad@obec-prisov.cz
Internet. stránky: www.obec-prisov.cz

4.1.

Kontaktní poštovní adresa

Obecní úřad Příšov
Příšov č.p. 36 
330 11   Třemošná

4.2.

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obecní úřad Příšov
Příšov č.p. 36 
330 11   Třemošná

4.3.

Úřední hodiny

Pondělí 17.00 - 19.00
Středa 17.00 - 19.00

4.4.

Telefonní čísla

Kancelář
Tel:  
Fax:  
Kancelář starosty
Tel:  
Mobil:
724247654

e-mail:

 

 

urad@obec-prisov.cz

IDschránky: mcgavp8

 

4.5.

Čísla faxu

 

4.6.

Adresa internetové stránky

www.obec-prisov.cz

4.7.

Adresa e-podatelny

urad@obec-prisov.cz

4.8.

Další elektronické adresy

-

5.

Bankovní spojení

ČSOB a.s.
číslo účtu/kód banky: 325834695/0300

6.

00573043

7.

DIČ

Obec není plátce DPH

8.

Dokumenty

 

8.1.

Seznamy hl. dokumentů

Územní plán

zde ke stažení

zde ke stažení

zde ke stažení

zde ke stažení

zde ke stažení

zde ke stažení

zde ke stažení

zde ke stažení

zde ke stažení

zde ke stažení

zde ke stažení

Změna č. 1

 

8.2.

Rozpočet

Rozpočet na r. 2021 zde ke stažení 

Rozpočet na r. 2020 zde ke stažení

Rozpočet na r. 2019 zde ke stažení

Rozpočet na r. 2018 zde ke stažení

Rozpočet na rok 2017 zde ke stažení

Rozpočet na rok 2016 zde ke stažení

Rozpočet na rok 2015 zde ke stažení

Rozpočet na r. 2014 zde ke stažení

Rozpočet na r. 2013 zde ke stažení

rozpočet na r. 2012 zde ke stažení

Rozpočet na rok 2011zde ke stažení

Rozpočet na rok 2010zde ke stažen
 

9.

Žádosti o informace

Žádosti o informace

10.

Příjem žádostí a dalších podání

Příjem žádostí a dalších podání

11.

Opravné prostředky

Opravné prostředky

12.

Formuláře

Formuláře , které jsou k dispozici i v sídle Obecního úřadu Příšov

-Žádost o vydání povolení ke kácení stromů

- Oznamovací povinnost k místnímu poplatku ze psů podle OZV 1/2004

13.

Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Informace pro řešení životních situací můžete získat v kanceláři Obecního úřadu Příšov

zde

14.

Předpisy

Pravidla pro vyřizování petic a stížností

 

14.1.

Nejdůležitější používané předpisy

Nejdůležitější používané předpisy

14.2.

Vydané právní předpisy

Veřejná vyhláška č.1/2012

zde ke stažení

Veřejná vyhláška č.2/2011

zde ke stažení

Veřejná vyhláška č.3/2010

zde ke stažení

Veřejná vyhláška č. 1/2019

zde ke stažení

15.

Úhrady za poskytování informací

 

15.1.

Sazebník úhrad za poskytování informací

Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy       zde ke stažení

15.2.

Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.

16.

Licenční smlouvy

 

16.1.

Vzory licenčních smluv

Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

16.2.

Výhradní licence

V současné době nejsou obcí Příšov poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

17.

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poskytnuté informace

Výroční zpráva za rok 2021 Ke stažení zde 

Výroční zpráva za rok 2019 výroční zpráva

Výroční zpráva za rok 2018  zde ke stažení

Výroční zpráva  za rok 2017 zde ke stažení

Výroční zpráva za rok 2016 zde ke stažení

Výroční zpráva za rok 2015  zde ke stažení

Výroční zpráva za rok 2014  zde ke stažení

Výroční zpráva za rok 2013  zde ke stažení

Výroční zpráva za rok 2012  zde ke stažení

Výroční zpráva za rok 2011 zde ke stažení

Výroční zpráva za rok 2010zde ke stažen

Výroční zpráva za rok 2009zde ke stažení
Výroční zpráva za rok 2008zde ke stažení
Výroční zpráva za rok 2007zde ke stažení

 

rok 2016

Informace-Instav.pdf (326.15 kB)

rok 2017

Informace_Instav.pdf (486.53 kB)

Poskytnuté-informace.pdf (438.95 kB)

Informace o veřejném osvětlení .pdf (691.55 kB)

Informace-ptactvo.pdf (109.26 kB)

rok 2018 

Informace _GDPR.pdf (17.75 kB)

rok 2019

informace_ÚP.pdf (27.16 kB)

informace_veřejné_zakázky.pdf (66.34 kB)